L & L, juridisk byrå erbjuder juridisk rådgivning och juridiska handlingar inom främst familjerätt och bolagsrätt till både privatpersoner och företag.

Vår målsättning är att vara en tillgänglig vardagsjurist och ett självklart alternativ när en juridisk fråga söker ett svar och/eller en juridisk handling behöver upprättas.

Vi hoppas kunna vara litet av en butik med juridik och leverera konkreta och prisvärda lösningar inom våra avgränsade rättsområden. Genom att arbeta med kampanjer, där vi i perioder lyfter fram vissa juridiska tjänster, vill vi bidra till att öka medvetenheten om juridiska frågor och sänka tröskeln för att ta initiativet till att få en handling upprättad.