Skall du gifta dig, eller är du redan gift, och har egendom som du vill skydda i händelse av eventuell äktenskapsskillnad eller vid dödsfall? Om svaret är ja , kontakta oss gällande äktenskapsförord.


Är du gift och vill du skapa de bästa förutsättningarna för den efterlevande vad avser trygghet och reducerad arvsskatt? Om svaret är ja, kontakta oss gällande testamente.


Är du sambo och vill du att din sambo skall kunna bo kvar i er bostad i händelse av din bortgång? Om svaret är ja, kontakta oss gällande testamente?


Saknar du arvingar och vill du göra en viljeförklaring och säkerställa att arvet tillfaller den du valt? Om svaret är ja, kontakta oss gällande testamente.


Vad händer den dag då du eventuellt förlorar förmågan att själv ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter? Vill du i förväg utse en person som från den tidpunkten kan sköta dina angelägenheter och vill du möjliggöra att den personen kan sköta uppgifterna på ett smidigt sätt? Om svaret är ja, kontakta oss gällande intressebevakningsfullmakt.


Vill du överlåta din fastighet till nästa generation men behålla nyttjanderätten så länge du lever och därmed reducera gåvoskatten? Om svaret är ja, kontakta oss för genomgång av skatten samt upprättandet av överlåtelsehandling.


Är du sambo och vill sälja eller förvärva en del av en fastighet? Om svaret är ja, kontakta oss gällande köpebrev.


Är du bortaålänning och funderar på att överlåta eller förvärva en fastighet på Åland? Om svaret är ja, kontakta oss för genomgång av dina förutsättningar att förvärva samt/eller för upprättande av eventuell överlåtelsehandling.


Skall du sälja en fastighet och har du kommit överens med en köpare gällande försäljningen? Om svaret är ja, kontakta oss för upprättandet av köpebrev samt uträkning och deklaration av ev. vinst.


Har du och din maka/ make beslutat er för att gå skilda vägar? Om svaret ja kontakta oss för uppgörande av bodelningsavtal.


Vill du ombilda din enskilda firma till aktiebolag? Om svaret är ja kontakta oss för uppgörande av bolagshandlingar.


Behöver du hjälp med bouppteckning? Om svaret är ja kontakta oss.


Du är välkommen att boka möte med oss via vår bokningsfunktion , per telefon 22007 eller per e-post: info(at)juridik.ax.