I nöd och lust

Vid dödsfall står vi till tjänst med upprättandet av bouppteckning och arvskifte, samt utreder skattefrågor i anslutning till detta.Vi har tack vare vår bankerfarenhet goda möjligheter att sköta bouppteckningen på ett smidigt och bra sätt och vi har även stor erfarenhet av att möjliggöra en så fördelaktig arvsbeskattning som möjligt.

Vi vet, av erfarenhet, att korrekta dokument underlättar för framtiden. Det kan vara frågan om bouppteckningar, arvskiften, avvittringsavtal, samboavtal, äktenskapsförord, testamenten och gåvobrev för att nämna några exempel. Generationsväxling innebär ofta att man måste se på de mest fördelaktiga lösningarna och reda ut samtliga skattekonsekvenser. Vi står även till tjänst med avvittringsavtal (bodelningsavtal) vid eventuell äktenskapsskillnad.

Kontakta oss för en inledande diskussion.