RS-Ombud

Stiftande delägare i bostadsbolag som avser att uppföra lägenhetshus till försäljning under byggnadstiden omfattas av Lagen om bostadsköp och reglerna gällande RS-projekt

Som RS-ombud kan vi vara stiftarens kontaktlänk till banker, försäkringsbolag, myndigheter och bostadsköpare. RS-ombudet kan vidare bilda bostadsbolaget och ansöka om eventuella lagfarter och jordförvärvstillstånd, bistå med insamlandet av skyddsdokumentation samt ansöka om tryckning av aktiebrev. RS-ombudet kan även kalla till aktieköparstämma.

Kontakta oss för en inledande diskussion.