Sälj och köp

Vid försäljning eller gåva av fast eller lös egendom hjälper vi er med upprättandet av nödvändiga avtal.

Överföring till nästa generation bör föregås av noggrann planering. Vi står till tjänst med upprättandet av gåvo- eller köpebrev och ger juridisk rådgivning gällande transaktionen.

Överföring av egendom innebär ofta skattekonsekvenser. Vi hjälper er att reda ut skatterna.

Äger ni fastighet på Åland som ni önskar överföra till nästa generation som saknar hembygdsrätt? Hos oss kan ni få rådgivning gällande de åländska jordförvärvsreglerna och hjälp med att eventuellt genomföra transaktionen.

Kontakta oss för en inledande diskussion.